Прийом аналізів

 

Понеділок 7:30 – 11:00
Вівторок 7:30 – 11:00
Середа 7:30 – 11:00
Четвер 7:30 – 11:00
П'ятниця 7:30 – 11:00
Субота 7:30 – 11:00
 
Результати аналізів видаються до 18:00
На головну

Лабораторія

 
Найменування послуг Ціна Ціна для пенсіонерів
Відбір крові 25 25
Відбір крові на дому (виклик медичної сестри) 150  150
Аналіз крові Загальний 120 100
Аналіз крові Загальний + ШОЕ 130 120
Аналіз крові Загальний + ШОЕ + Формула 155  130
Біохімічний аналіз крові – вибірковий 1 показник  65 50
Біохімічний аналіз крові – печінкові проби 300 250
Аналіз сечі Загальний 100 90
Аналіз сечі по Нечипоренко 90 80

Загальний аналіз крові за бажанням пацієнта можна здавати як з вени так і з пальця.

Назва аналізу Код Ціна, грн.
1. ГОРМОНАЛЬНА ПАНЕЛЬ    
1.1 Тиреоїдна панель    
Тиреотропний гормон (ТТГ) ТТГ 135
Т3 вільний Т3В 125
Т3 загальний T3 135
Т4 вільний Т4В 135
Т4 загальний T4 135
Антитіла до тиреоглобуліну (анти-ТГ) АТГ 165
Антитіла до тиреоїдної пероксидази (анти-ТПО) АТПО 165
Антитіла до рецепторів ТТГ АРТТГ 305
Тиреоглобулін (TГ) ТГ 165
Паратгормон ПАРГ 165
Кальцитонін КАЛЬЦ 285
1.2 Репродуктивна панель    
Естрадіол (Е2) Е2 155
Прогестерон ( П) ПРОГ 165
Прогестерон під час вагітності ПРОГВ 165
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) ЛГ 165
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) ФСГ 165
Пролактин (ПРЛ) ПРОЛ 165
Сексзв’язуючий глобулін (SHBG) ГЗСС 165
Тестостерон вільний ТЕСТВ 200
Тестостерон загальний ТЕСТЗ 155
Індекс вільного тестостерону (ІВТ) (в т.ч. тестостерон загальний, сексзв'язуючий глобулін) ІВТ 295
17-ОН-Прогестерон 17ОНПР 165
Андростендіон АНД 215
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-SO4) ДГЕАС 175
Анти-Мюллерів гормон (Anti Muellerian Horm.) АМГ 385
ІнгібінВ ІНГВ 1150
Дигідротестостерон ДГТ 470
Антиспермальні антитіла в сироватці крові АСПАТ 175
1.3 Гіпоталямо-гіпофізарно-наднирникова панель    
Адренокортикотропний гормон (AКТГ) АКТГ 275
Соматотропний гормон  ГР 165
Кортизол ( сироватка крові, добова сеча) КОРТ 235
Метанефрини в добовій сечі МЕТАУ 550
1.4 Пренатальна гормональна діагностика     
Протеїн-А асоційованний з вагітністю (PAPP-A) РАРР 215
Альфа-фетопротеїн (АФП) (14-40 тиж.) АФП2 185
Вільний-β-ХГЛ ХГЧВ 165
Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) ХГЧ 165
Естріол вільний (E3) Е3В 155
Плацентарний лактоген ПЛАЦ 285
Плацентарний фактор росту ПЛФР 410
Пренатальна діагностика в  I триместрі: (подвійний тест в 10-13 тиж.: PAPP-A, вільн.-Betta- ХГЛ) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA-5 ® (Siemens) ПР1 305
Пренатальна діагностика в  II триместрі  (потрійний тест в 14-20 тиж., оптимально в16-18 тиж.: Betta-ХГЛ, E3 вільний, АФП) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань та вроджених вад розвитку  за допомогою програми PRISCA-5 ® (Siemens) ПР2 355
2. ОНКОМАРКЕРИ    
b2-мікроглобулін Б2МГ 200
Онкомаркер  молочної залози СА-15-3 CA153 195
Онкомаркер яєчників СА-125 CA125 175
НЕ4 (ранній онкомаркер яєчників) НЕ4Р 375
НЕ4+ СА125 (Roma index) НЕ4 465
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура СА-19-9 CA199 185
Онкомаркер шлунку СА-72-4 CA724 295
Альфа-фетопротеїн (АФП) АФП 185
Простато-специфічний антиген вільний (Free PSA) ПСАВ 155
Простато-специфічний антиген загальний (Total PSA) ПСАЗ 155
Індекс вільного простато-специфічного антигену (ПСА вільн./ПСА загальн.,%) до загального СВПСА 275
Раково-ембріональний антиген (СЕА) CEA 185
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) СЦЦ 450
Онкомаркер ШКТ (СА242) СА242 420
Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) (як онкомаркер) ОХГЧ 175
3. ГЛЮКОЗА, МЕТАБОЛІТИ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ ТА ПОВ'ЯЗАНІ З НИМИ ГОРМОНИ  
Глікозильований гемоглобін HbA1c ГЛІГ 165
Фруктозамін (глікований альбумін) ФРУЗА 155
Глюкоза крові ГЛЮ 85
Інсулін ІНС 165
Індекс HOMA ( в т.ч.глюкоза, інсулін крові) ІХОМ 225
С-пептид СПЕП 165
Лептин  ЛЕПТ 450
Тест толерантності до глюкози (дворазове визначення) ТГЛЮ2 165
Тест толерантності до глюкози (триразове визначення) ТТГЛЮ 185
4. ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
4.1 Інфекції ТORCH-групи    
4.1.1 Герпесвірусні інфекції    
Вірус простого герпесу 1/2 типу,  ПЛР Real-time якісне визначення  (матеріал: зішкребок із слизових оболонок урогенітального траку, прямої кишки, ротової порожнини, виділення із пухирів висипань, ерозивно-виразкових уражень шкіри та слизових оболонок, цільна кров та ліквор, секрет передміхурової залози, слина) ВПГ12П 165
Вірус Варіцелла-Зостер (VZV), ПЛР Real-time якісне визначення  (матеріал: плазма периферичної крові, амніотична рідина, спинномозкова рідина (ліквор), вміст фолікулів, слина, змиви та мазки із ротоглотки) ВВЗЯ 165
Вірус  герпесу людини 6 типу (HHV-6), ПЛР real-time якісне визначення (матеріал: цільна кров, лейкоцити крові, біоптати внутрішніх органів, слина, змиви та мазки із ротоглотки, спинномозкова рідина) ВПГ6П 165
Вірус герпесу людини 8 типу (HHV-8), ПЛР real-time якісне визначення (матеріал: цільна кров, лейкоцити крові, біоптати внутрішніх органів, слина, змиви та мазки із ротоглотки, спинномозкова рідина) ВГЛ8Я 165
Антитіла IgM до Варіцелла-Зостер (VZV IgM) ВВЗM 155
Антитіла IgG до Варіцелла-Зостер (VZV IgG) ВВЗГ 155
Антитіла  IgM до вірусу простого герпесу 1/2 типів (HSV ½ IgM) ВПГ12М 165
Антитіла  ІgG до вірусу простого герпесу 1/2 типів (HSV ½ IgG) ВПГ12Г 165
Антитіла IgG  до вірусу простого герпесу 2 типу (HSV-2 IgG) ВПГ2Г 165
4.1.2 Цитомегаловірус     
Антитіла IgG  до цитомегаловірусу (CMV IgG) ЦМВГ 165
Антитіла IgM до цитомегаловірусу (CMV IgM) ЦМВМ 165
Цитомегаловірус (CMV), ПЛР Real-time якісне визначення  (матеріал: зішкребок із слизових оболонок урогенітального траку, слина,  цільна кров, осад першої порції сечі) ЦМВПЯ 185
Цитомегаловірус (CMV), ПЛР Real-time кількісне визначення  (матеріал: зішкребок із слизових оболонок урогенітального траку, слина,  цільна кров, осад першої порції сечі) ЦМВПК 185
4.1.3 Краснуха    
Антитіла IgM  до вірусу краснухи (Rubella IgM) КРАМ 155
Антитіла IgG  до вірусу краснухи (Rubella IgG) КРАГ 155
Краснуха IgG авідність  (Rubella IgG) КРАА 245
Краснуха (Rubella), ПЛР Real-time якісне визначення  (матеріал: плазма периферичної та пуповинної крові, слина, амніотична рідина, мазки з ротоглотки) КРАП 260
4.1.4 Токсоплазмоз    
Антитіла IgG  до токсоплазми гондії (ТOX IgG) ТОКСГ 165
Антитіла IgM  до токсоплазми гондії (ТОX IgМ) ТОКСМ 165
Авідність Антитіл IgG  до токсоплазми гондії (ТOX IgG) ТГАА 320
Токсоплазма гондії (Toxoplasma gondii), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: лейкоцити периферичної та пуповинної  крові, амніотична рідина, спинномозкова рідина, аутопсійний та біопсійний матеріал) ТОКСП 165
4.1.5 Вірус Епштейна-Барр    
Вірус Епштейна-Барр (EBV), ПЛР Real-time якісне визначення  (матеріал: цільна кров, лейкоцити крові, біоптати внутрішніх органів, слина, змиви та мазки з ротоглотки, плазма периферичної крові, амніотична рідина, спинномозкова рідина (ліквор), бронхоальвеолярний лаваж) ЕБП 175
Вірус Епштейна-Барр (EBV), ПЛР Real-time кількісне  визначення  (матеріал: цільна кров, лейкоцити крові, біоптати внутрішніх органів, слина, змиви та мазки з ротоглотки, плазма периферичної крові, амніотична рідина, спинномозкова рідина (ліквор), бронхоальвеолярний лаваж) ЕВБК 185
Антитіла IgG до раннього антигену віруса Епштейна-Барр  (EBV EA IgG) ЕБВСАГ 165
Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (ЕBV VCA IgG) ВЕБГ 165
Антитіла IgM  до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр VCA (ЕВV VCA IgM) ЕБВСАМ 165
Антитіла IgG до нуклеарного антигену  вірусу Епштейна-Барр  (EBV EBNA-1 IgG)  ЕБЕГ 165
4.2 Урогенітальні інфекції    
4.2.1 Хламідійна інфекція    
Антитіла IgM  до хламідії трахоматіс (Сhlamydia trachomatis IgM) ХЛАМ 165
Антитіла IgA до хламідії трахоматіс (Сhlamydia trachomatis IgA) ХЛАА 185
Антитіла IgG до хламідії трахоматіс (Сhlamydia trachomatis IgG) ХЛАГ 165
Хламідія трахоматіс  (Сhlamidia trachomatis), ПЛР Real-time якісне визначення  (матеріал: зішкряб  із слизових оболонок урогенітального траку, ротоглотки, виділення кон’юнктиви ока, зразки сечі (осад першої порції ранкової сечі), секрет передміхурової залози, сперма) ХЛАП 165
4.2.2 Мікоплазмена інфекція    
Антитіла IgG до Mycoplasma hominis АТМХ 165
Антитіла IgG до Ureaplasma urealyticum АТУУ 165
Антитіла IgM до Mycoplasma hominis АММХ 165
Антитіла IgM до Ureaplasma urealyticum АУГ 165
Антитіла IgА до Mycoplasma hominis ААМХ 165
Мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: зішкряб  із слизових оболонок урогенітального траку, зразки сечі (осад першої порції ранкової сечі),  секрет передміхурової залози, сперма) МГП 165
Мікоплазма хомініс  (Mycoplasma hominis), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: зішкряб  із слизових оболонок урогенітального траку, зразки сечі (осад першої порції ранкової сечі),  секрет передміхурової залози, сперма) МХП 165
Уреаплазма парвум  (Ureaplasma parvum), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: зішкебок  із слизових оболонок урогенітального траку, ротоглотки, виділення кон’юнктиви ока, зразки сечі (осад першої порції ранкової сечі),  секрет передміхурової залози, сперма) МПП 165
Уреаплазма парвум + уреалітікум (Ureaplasma species),  ПЛР Real-time якісне визначення  (матеріал: зішкребок  із слизових оболонок урогенітального траку, ротоглотки, виділення кон’юнктиви ока, зразки сечі, секрет передміхурової залози, сперма) МУПП 165
Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasma urealyticum), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: зішкребок  із слизових оболонок урогенітального траку, ротоглотки, виділення кон’юнктиви ока, зразки сечі(осад першої порції ранкової сечі),  секрет передміхурової залози, сперма) МУП 165
4.2.3 Мікрокультуральна діагностика    
«AF Genital» - мікрокультуральна діагностична система (визначення загальних титрів Мікоплазма хомініс та Уреаплазма уреалітікум, визначення специфічної мікрофлори -  Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Candida spp., визначення неспецифічної мікрофлори - Esherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae (гр. В), у разі виявлення росту мікоплазми та/або уреаплазми більше 100 КУО проводиться дослідження на чутливість до А/Б.) АФГЕН 450
Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealiticum бакпосів урогенітального матеріалу + чутливість до анти бактеріальних засобів ДУО 345
4.2.4 Інші урогенітальні інфекції    
Сумарні антитіла до Trеponema pallidum   Ig(G+M) (діагностика сифілісу)  АТП 185
Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (діагностика сифілісу) РМП 75
Гарднерелла вагіналіс (Gardnerella vaginalis), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: зішкребок із слизових оболонок урогенітального траку) ГВП 165
Кандіда альбіканс  (Candida albicans),   ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал:  зішкребок із слизових оболонок  урогенітального траку, ротової порожнини, зразки сечі) КАП 165
Нейсерія гонорея  (Neisseria gonorrhoeae), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: зішкребок із слизових оболонок урогенітального траку, ротоглотки, виділення кон'юнктиви ока, зразки сечі (осад першої порції ранкової сечі), секрет передміхурової залози, сперма) ГНП 165
Трихомонада вагінальна  (Trichomonas vaginalis),  ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: зішкребок  із слизових оболонок урогенітального траку, зразки сечі(осад першої порції ранкової сечі),  секрет передміхурової залози, сперма) ТВП 165
Діагностика кандидозу:Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, ПЛР Real-time якісне визначення ДКАГК 165
Комплексне дослідження інфекцій в біологічному матеріалі (абортний матеріал, аспірат з порожнини матки) КДІБМЗ 800
4.2.5 Папіломавірусна інфекція    
Вірус папіломи людини: 16 та 18 типи, ПЛР Real-time якісне визначення за кожним типом (матеріал: зішкребок епітеліальних клітин цервікального каналу (ендоцервікс) та/або зішкребок епітеліальних клітин з поверхні шийки матки (екзоцервікс), із слизових оболонок прямої кишки, ротової порожнини ВПЛО 165
Генотипування вірусу папіломи людини 12 типів (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: зішкребок епітеліальних клітин цервікального каналу (ендоцервікс) та/або зішкребок епітеліальних клітин з поверхні шийки матки (екзоцервікс), із слизових оболонок прямої кишки, ротової порожнини ВПЛГ12 320
Генотипування вірусу папіломи людини 14 типів (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) та кількісне визначення за кожним типом  (матеріал: зішкряб епітеліальних клітин цервікального каналу (ендоцервікс) та/або зішкряб епітеліальних клітин з поверхні шийки матки (екзоцервікс), із слизових оболонок прямої кишки, ротової порожнини) ВПЛГ14К 295
Генотипування вірусу папіломи людини 21 типів (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82). ПЛР Real time  кількісне визначення  по кожному типу (матеріал: зішкребок епітеліальних клітин цервікального каналу (ендоцервікс) та/або зішкребок епітеліальних клітин з поверхні шийки матки (екзоцервікс), із слизових оболонок прямої кишки, ротової порожнини) ВПЛГ21 525
Генотипування вірусу папіломи людини 4 типи (6, 11, 16, 18) ПЛР Real time кількісне визначення за кожним типом , матеріал: зішкребок епітеліальних клітин цервікального каналу (ендоцервікс) та/або зішкребок епітеліальних клітин з поверхні шийки матки (екзоцервікс), із слизових оболонок прямої кишки, ротової порожнини) ВПЛ4 315
4.2.6 Дослідження біоценозу урогенітального тракту    
Андрофлор (Дослідження біоценозу урогенітального тракту чоловіка (матеріал: зішкряб  із слизових оболонок урогенітального траку, осад першої порції ранкової сечі,  секрет передміхурової залози, сперма) АНДФ  1000
Фемофлор-16 . Дослідження біоценозу урогенітального тракту. (Загальна бактеріальна маса,Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp, Sneathia spp. /Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp., Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp.,Lachnobacterium spp./Clostridium spp.,Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp.,  Atopobium vaginale,  Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum + parvum), Candida spp.).  ПЛР Real-time кількісне визначення (матеріал:зішкребок епітеліальних клітин із задньо-бокового склепіння піхви, цервікального каналу, уретри та ампули прямої кишки) ФЕМ16 625
Фемофлор® Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту.  ПЛР Real-time кількісний/якісний (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum),Candida spp., Mycoplasma hominis,  Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісна оцінка), Neisseria gonorrhoeae (якісна оцінка), Chlamydia trachomatis (якісна оцінка), Сytomegalovirus (якісна оцінка), Herpes simplex virus 1 (якісна оцінка) ФЕМC 555
4.3 Вірусні гепатити    
4.3.1 Гепатит А    
Антитіла IgG до гепатиту А (anti-HAV IgG) ГАГ 185
Антитіла IgM до гепатиту А (anti-HAV IgM) ГАМ 185
Вірус гепатиту A (HАV), ПЛР Real-time  якісне визначення (матеріал: плазма периферичної крові) ВГАПЯ 245
4.3.2 Гепатит В    
HBs-антиген (кількісний) НВАГ 235
Антитіла IgM до НВсor Ag (anti- НВсorAg IgМ) (напівкількісний) AHBCM 215
Сумарні антитіла ( IgМ + IgG) до HBcore Ag (якісний) ГВСУМ 210
Антитіла до HBe-Ag  (напівкількісний) НВЕ 215
Антитіла до HBs-антигену (напівкількісний) АНВА 215
Вірус гепатиту В (HВV), ПЛР Real-time  якісне визначення (матеріал: плазма периферичної крові) ВГВЯ

285

Кількісне визначення вірусу гепатиту B (HBV), ПЛР Real time  (матеріал: плазма периферичної крові) ГВПК 575
4.3.3 Гепатит С    
Генотипування вірусу гепатиту C (5 типів: 1а, 1b, 2, 3a, 4 ), ПЛР Real time якісне визначення  (матеріал: плазма периферичної крові) ГВГЦ 440
Вірус гепатиту C (HCV), ПЛР Real-time якісне визначення (матеріал: плазма периферичної крові) ГСПЯ 330
Кількісне визначення вірусу гепатиту C (HCV),   ПЛР Real time  (матеріал: плазма периферичної крові) КВВГС 670
Антитіла IgG до гепатиту С (anti-HCV IgG) АГСОС 165
Антитіла Ig(G+M) до гепатиту С сумарні антитіла  АГСО 215
Антитіла IgМ до гепатиту С (anti-HCV IgM)  АГСМ 165
Антитіла IgG до гепатиту С (anti-HCV IgG coreAg,NS3,NS4,NS5) СНСБГС 245
4.3.4 Гепатит D    
Вірус гепатиту D (HDV), ПЛР Real-time  якісне визначення (матеріал: плазма периферичної крові) ВГДПЯ 305
4.3.5 Інші гепатити     
Вірус гепатиту G (HGV), ПЛР Real-time  якісне визначення (матеріал: плазма периферичної крові) ВГПЯ 275
4.4 Гельмінтози    
Антитіла IgG до аскариди  АСКА 285
Антитіла IgG до ехінококу АХГ 205
Антитіла IgG до опісторхісів ОПІС 205
Антитіла IgG до токсокари ТОКА 205
Антитіла IgG до трихінели ТРІХ 185
4.5  Інші інфекції    
Діагностика збуднтків коклюша (Bordetella pertussis), паракоклюша ((Bordetella parapertussis), бронхисептикоза (Bordetella bronchiseptica) ПЛР якісне визначення ДЗКПБ 180
Діагностика мікобактерії туберкульозу ТУБ 540
Антитіла IgG до вірусу кору (Measles virus IgG) ВЛГ 220
Антитіла IgМ до вірусу кору (Measles virus IgМ) ВКМ 330
Антитіла IgG до борелії (Borrelia IgG) БОРГ 195
Антитіла IgM до борелії (Borrelia IgM) БОРМ 195
Імуноблот Anti-Borrelialg M ДБІМБМ 640
Імуноблот Anti-Borrelialg G ДБІМБГ 640
Діагностика бореліозу методом імуноблоту ДБІМБ 1200
Антитіла до лямблій Ig A,M,G ЛЯМБА 195
Антитіла IgG до Helicobacter рylori   ХЕЛГ 165
Антитіла IgM до Helicobacter рylori   ХЕЛМ 165
Антитіла IgА до Helicobacter рylori   ХЕЛА 165
Helicobacter рylori  Ag (в калі) HPAK 355
Аналіз калу на лямблії ЛЯМК 270
ВІЛ-1/2 (сумарні антитіла  та антиген р24 ВІЛ-1) ВІЛ24 410
5. КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
5.1 Загальний аналіз крові    
Загальний aналіз крові з лейкоцитарною формулою ЗАК 155
Загальний aналіз крові з лейкоцитарною формулою та ретикулоцитами ЗАКР 170
Загальний aналіз крові (без лейкоцитарної формули) ЗАКФ  120
Гемоглобінопатії (визначення аномальних типів гемоглобіну)  ГЕМГ 1400
5.2 Серологічні дослідження    
Визначення груп крові за системою АВ0 та Rh АВО 160
Антирезусні антитіла  АТР 300
Гемолізини (антиеритроцитарні антитіла) ГЕМ 350
Антитіла до еритроцитів чоловіка АТЕЧ 235
5.3 Біохімічні дослідження    
5.3.1 Ферменти    
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) АЛТ 65
Альфа-амілаза АЛМ 65
Амілаза панкреатична АМП 75
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) АСТ 65
Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ) ГГТ 65
Креатинкіназа МВ-фракція (СК-МВ) ККФ 1035
Креатинкіназа (КК) КФК 65
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) ЛДГ 65
Ліпаза ЛИП 85
Лужна фосфатаза (ЛФ) ЛФУ 65
Печінкові проби: білірубін загальний, прямий та непрямий; АсАТ; АлАТ; ГГТ; ЛФ; загальний білок ПП 300
Панкреатична еластаза калу ПЕК

495

5.3.2 Ліпідний обмін    
Ліпідограма (тригліцериди, холестерин, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності) ЛІП 245
Тригліцериди ТРГ 65
Холестерин (ХС) ХОЛ 65
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ)   85
Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) ХВЩ 85
Аполіпопротеїн А1 АПОЛА 100
Аполіпопротеїн В АПОЛБ 100
5.3.3 Пігментний обмін    
Білірубін загальний БІЛ 65
Білірубін загальний, прямий,  непрямий БІЛЗПН 95
Білірубін прямий БІЛП 65
5.3.4 Білковий обмін    
Альбумін АЛБ 65
Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумін-глобуліновий коефіціент АГК 95
Загальний білок ЗБ 65
Тимолова проба ТМЛ 75
5.3.5 Метаболізм заліза та діагностика анемій    
Вітамін В12 В12 185
Залізо ЖЕЛ 65
Трансферрин ТРФ 135
Ферритин ФЕР 185
Фолієва кислота ФК 1485
Залізо, трансферін, феритин та насиченість трансферину залізом НТ4 300
Трансферин, залізо, розрахунок загальної залізозвязувальної здатності, насиченість трансферину залізом. НТЗ 195
5.3.6 Електроліти, мікроелементи    
Електроліти:  калій, натрій, хлор, кальцій іонізований ЕЛК 170
Електроліти:  калій, натрій, хлор. Визначення  буферних систем. Визначення надлишку лугів.  БСК 170
Калій (К) К 65
Кальцій  (Са) СА 65
Кальцій іонізований (Са++) САІ 105
Натрій (Na) НА 65
Хлориди (Cl) ХЛО 65
Залізо (Fe) ЖЕЛ 65
Калій в сечі КАС 65
Кальцій у сечі (добова сеча) СА24С 65
Магній (Mg) МГ 65
Натрій у сечі НАС 65
Осмолярність плазми ОСМП 110
Фосфор неорганічний (P) ФОН 65
Хлориди в сечі (добова сеча) ХЛО24С 65
5.3.7 Ревмо та кардіомаркери    
N - термінальний фрагмент попередника мозкового натрійуретичного пептида (NTproBNP) НУПМ 950
C-реактивний білок (кількісний) СРБ 85
Антистрептолізин О (кількісний) АСЛО 75
Ревматоїдний фактор  (кількісний) РФ 75
Прокальцитонін ПРОК 655
Тропонін I ТРОІ 175
Антитіла до цитрулінового віментину IgG (Anti - MCV) АМЦВ 455
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (АССР) ACCP 335
5.3.8 Азотистий обмін    
Азот сечовини  АЗС 65
Креатинін КРЕА 65
Сечова кислота СЕЧК 65
Сечовина СЕЧ 65
Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота) НПРО 150
Клубочкова фільтрація КФ 95
5.3.9  Метаболіти кісткової тканини    
25 гідроксивітамін D3 (25ОН Вітамін Д3) ВІТД 420
Дезоксипіридинолін сечі ДПИМ  750
Остеокальцин ОКА  300
5.4 Дослідження згортуючої системи крові     
Коагулограма: Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС), протромбінова активність за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий  час (АЧТЧ), кількісне визначення  фібрину КОАГ 255
Протромбіновий час (ПЧ),  міжнародне нормалізоване співвідношення МНС   ПЧМ 95
Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ),  міжнародне нормалізоване співвідношення МНС, відсоток протромбіну за Квіком ПЧС 105
Тромбіновий час (ТЧ) ТЧ 75
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) АЧТЧ 65
Антитромбін ІІІ (АТІІІ) AT3 215
Д-димер ДЕД 45
Гомоцистеїн ГОМО 315
Фібриноген  ФІБР 95
Церулоплазмін СОЕР 175
Фактор VIII Ф8 2300
Фактор ХI Ф9 945
ХIIа-залежний фібриноліз Ф312Ф 2150
РФМК-тест РФМК 120
Агрегація тромбоцитів арахідоновою кислотою АТАК 120
Агрегація тромбоцитів Колагеном АТК 120
Агреція тромбоцитів адреналіном АТА 120
Агреція тромбоцитів АДФ-ом АТАДФ 120
Агреція тромбоцитів ристаміцином АТР 270
Фактор Віллебранда (WF) ФВ 2150
5.5 Дослідження сечі    
5.5.1 Клінічні дослідження сечі    
Загальний аналіз сечі ЗАС 100
Дослідження сечі за методом  Нечипоренка НЕЧС 90
Дослідження сечі за методом  Зимницького ЗЕМС 85
Двостаканна проба сечі ЗАС2 110
Тристаканна проба сечі ЗАС3 120
Йод в сечі ЙОД 145
5.5.2 Біохімічні дослідження сечі    
Альфа-амілаза сечі ААМС 90
Білок в добовій сечі БЗС 65
Білок в сечі БС 65
Визначення кетонів у сечі КЕТС 65
Глюкоза у добовій сечі ГЛЮС 85
Глюкоза у сечі ГС 85
Кальцій у сечі (добова сеча) КА24С 65
Креатинін у сечі КРЕАС 65
Мікроальбумін у добовій сечі МІКАС24 200
Мікроальбумін у ранковій сечі МІКАС 200
Сечова кислота у разовій порції сечі СКРС 65
Сечова кислота у добовій сечі СК24С 65
Фосфор у добовій сечі ФО24С 65
5.6 Загальноклінічні дослідження    
Аналіз калу на яйця гельмінтів АКЯГ 115
Зішкряб на ентеробіоз ЗНЕ 115
Кал на приховану кров КНПК 140
Копрограма КОПР 135
5.6.1 Мікроскопічні дослідження    
Кольпоцитологічне дослідження КЦД 95
Мікроскопія урогенітальних виділень у жінок МУВЖ 125
Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіків МУВЧ 125
Мікроскопія біологічного матеріалу  на  демодекс ДЕМО 130
Мікроскопія пунктату ПУН 140
Мікроскопія секрету простати МСП 95
Назоцитограма НАЗОЦ 135
Спермограма* СПЕРМ 315
Рідина цитологія ПАП-тест Cell-Prep РЦПАП 550
ПАП-тест ( урогенітальний мазок) ПАП 285
Цитологічне дослідження біологічного матеріалу ЦІТМ 100
Цитоморфологічне дослідження урогенітального матеріалу  (ж) ЦИТОЖ 125
Мікроскопічне дослідження на паразитарні гриби (волосся, зішкряб шкіри, нігті) МДГР

115

Фотофіксація мікроскопічного дослідження біологічного зразку ФФ

10

5.7 Бактеріологічні дослідження    
Бактеріологічний посів урогенітального матеріалу (Ж)  + чутливість до антибактеріальних засобів  БДЗ 275
Бактеріологічний посів урогенітального матеріалу (Ч)  + чутливість до антибактеріальних засобів  БДЗ 275
Бактеріологічний посів матеріалу з цервікального каналу + чутливість до антибактеріальних засобів  БДЗ 275
Бактеріологічний посів секрету простати + чутливість до антибактеріальних засобів  БДЗ 275
Бактеріологічний посів  сперми + чутливість до антибактеріальних засобів  БДЗ 275
Бактеріологічний посів  сечі + чутливість до антибактеріальних засобів  БДЗ 275
Бактеріологічний посів грудного молока + чутливість до антибактеріальних засобів  БДЗ 275
Бактеріологічний посів матеріалу з вуха + чутливість до антибактеріальних засобів  БДЗ 275
Бактеріологічний посів матеріалу з носа + чутливість до антибактеріальних засобів  БДЗ 275
Бактеріологічний посів матеріалу з ока + чутливість до антибактеріальних засобів  БДЗ 275
Бактеріологічний посів матеріалу з порожнини матки  + чутливість до антибактеріальних засобів  БДЗ 275
Бактеріологічний посів матеріалу з зіву  + чутливість до антибактеріальних засобів  БДЗ 275
Бактеріологічний посів матеріалу (випоти, ексудати, синовіальні рідини) + чутливість до антибактеріальних засобів  БДЗ 275
Посів калу на дисбактеріоз  + чутливість до антибактеріальних засобів (за необхідності) ПКАБ 335
Бактеріологічний посів матеріалу на стрептокок групи В (Streptococcus agalactiae) БДЗС 275
Бактеріологічний посів матеріалу з рани  + чутливість до антибактеріальних засобів  БДЗР 275
Бактеріологічний посів матеріалу на міцеліальні гриби БДМГ 275
Бактеріологічний посів крові + чутливість до антибактеріальних засобів БПК 400
6. ДІАГНОСТИКА АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, СПЕЦИФІЧНІ АНТИТІЛА    
6.1 Антифосфоліпідні антитіла    
Антимітохондріальні антитіла (АМА) AMA2

280

Антитіла IgG до кардіоліпіну (Anti-Cardiolipin IgG) АКЛАГ 180
Антитіла IgM до кардіоліпіну (Anti-Cardiolipin IgM) АКЛАМ 180
Антитіла IgM/IgG до кардіоліпіну (Anti-Cardiolipin IgM/IgG) АТГМ 295
Вовчуковий антикоагулянт (скрінінг) ВОАС 235
Антитіла до фосфоліпідів IgG АФЛГ 210
Антитіла до фосфоліпідів IgМ АФЛМ 210
Антинуклеарні антитіла  (ANA-screen) АНА 275
Антитіла до дволанцюгової ДНК (Anti - DNAII) ДНС2 400
Антитіла до одноланцюгової ДНК (Anti-DNAI) ДНС1 490
Антитіла класу IgG до b-2 глікопротеїну І В2ГПГ 300
Антитіла класу IgM до b-2 глікопротеїну І В2ГПМ 300
Антитіла IgG мікросом печінки та нирок ( anti-LKM-1) АМПН 575
6.2 Імунологічні дослідження    
Імуноглобулін A ІГА 105
Секреторний імуноглобулін А СИГА 105
Імуноглобулін G ІГГ 105
Імуноглобулін M ІГМ 105
Імуноглобулін E загальний ІГЕ 175
Імунограма (лейкоцити, лімфоцити,Т - лімфоцити ( CD3+), Т-хелпери (CD4+), Т-супресори ( CD8+),  кілери CD16+ ,В-лімфоцити (CD22+), Індекс CD4+/CD8+, Ig A, IgM,  Ig G, фагоцитарне число, фагоцитарний індекс, ЦІК) ІМУН 1500
6.3 Алергологічна діагностика, виявлення алергоспецифічних IgE- антитіл імуноблотінгом RIDA®-allergysreen (R-biopharm, Німеччина)
Імуноглобулін E загальний ІГЕ 175
Змішана панель антитіла IgE  : (до  алергену пилового  кліща Dermatophagoides pteronyssinus,  алергену кліща Dermatophagoides farinae, до алергену епітелія, шерсті (кінь, собака, кішка), алерген гриба Alternaria alternata, яєчного білку, білків молока, арахісу, лісового горіха, моркви, пшеничного борошна, соєвих бобів, суміші трав, подорожника, вільхи, берези, ліщини, пилок жита, полині) АП4 670
Педіатрична панель  антитіла IgE: (до  алергену пилового  кліща Dermatophagoides pteronyssinus,  алергену кліща Dermatophagoides farinae, до алергену епітелія, шерсті (собака, кішка), алерген гриба Alternaria alternata, яєчного білку, яєчного жовтка, альфа-лактальбуміну, бета-лактоглобу, альбумін сироватковий бичачий, білків молока, казеїну, арахісу, лісового горіха, моркви,картоплі, пшеничного борошна, соєвих бобів, суміші трав, берези) АП3 470
Респіраторна панель антитіла IgE (до  алергену пилового  кліща Dermatophagoides pteronyssinus,  алергену кліща Dermatophagoides farinae, до алергену епітелія, шерсті (кінь, собака, кішка, морська свинка, золотистий хом'ячок, кролик ), алерген гриба Alternaria alternata, до алергенів пліснявих грибків (Penicillium notatum,Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus)  , суміші трав, подорожника, вільхи, берези, ліщини, дуб,  пилок жита, полині) АП1 520
Харчова панель антитіла IgE (до алергенів лісових горіхів, арахісу, грецьких горіхів, мигдальних горіхів, молока, яєчного білку, яєчного жовтка, казеїну, картоплі, селери, моркви, помідора, тріски, краба, апельсина, яблука, пшеничного борошна, житнього борошна, кунжутного насіння, соєвих бобів) АП2 670
IgE до флергенів казеїну ІГАК 140
IgE до алергенів глютену ІГАГ 140
6.4 Діагностика целіакії    
Антитіла до гліадину IgG ГЛИД 275
Антитіла до гліадину IgА ГЛИА 275
6.5 Побутові алергени    
Кліщ домашнього пилу (Dermatophagoides pteronyssinus), антитіла IgЕ КДП1 115
Кліщ домашнього пилу (Dermatophagoides farinae), антитіла IgЕ КДП2 115
Алергени домашнього пилу, антитіла IgЕ АДП 115
6.6 Плісняви гриби    
Грибкова пліснява ( Penicillium notatum), антитіла IgЕ ГП1 115
Грибкова пліснява ( Aspergillus fumigatus), антитіла IgЕ ГП2 115
Грибкова пліснява  (Alternaria alternata (tenius)), антитіла IgЕ ГП3 115
6.7.Харчові алергени    
Яєчний білок, антитіла IgЕ ЯК 115
Яєчний жовток, антитіла IgЕ ЯЖ 115
Коров’яче молоко, антитіла IgЕ КМ 115
Пшеничне борошно, антитіла IgЕ ПБ 115
Вівсяне борошно, антитіла IgЕ ВБ 115
Рис, антитіла IgЕ РИС 115
Горох, антитіла IgЕ ГОР 115
Арахіс, антитіла IgЕ АРХ 115
Соєві боби, антитіла IgЕ СОБ 115
Біла квасоля, антитіла IgЕ БКВ 115
Волоський горіх, антитіла IgЕ ВГ 115
Ківі, антитіла IgЕ КІВ 115
Полуниця, антитіла IgЕ ПОЛ 115
Лимон, антитіла IgЕ ЛИМ 115
Апельсин, антитіла IgЕ АП 115
Томат, антитіла IgЕ ТОМ 115
Свинина, антитіла IgЕ МС 115
Яловичина, антитіла IgЕ МЯ 115
Куряче м’ясо, антитіла IgЕ КУР 115
М’ясо кроля, антитіла IgЕ МК 115
Лосось, антитіла IgЕ РЛ 115
Оселедець, антитіла IgЕ РО 115
Скумбрія, антитіла IgЕ РС 115
6.7.1«ПАКЕТ ЕПІДЕРМАЛЬНІ АЛЕРГЕНИ» ПЕПІД 670
Індик, антитіла IgЕ ІНД 115
Мандарин, антитіла IgЕ МАН 115
Кішка (епітелій), антитіла IgЕ КІЕП 115
Собака (лупа), антитіла IgЕ СЛУП 115
Собака (шерсть), антитіла IgЕ СШЕР 115
Собака (епітелій), антитіла IgЕ ЕСЕП 115
Морська свинка (епітелій), антитіла IgЕ МСЕП 115
Хвилястий папуга (послід), антитіла IgЕ ХППОС 115
Хвилястий папуга (пір`я ), антитіла IgЕ ХППІР 115
 Хом’як (епітелій), антитіла IgЕ ХОМЕП 115
 Курка (пір`я), антитіла IgЕ КУПІР 115
 Гуска (пір`я), антитіла IgЕ ГУСП 115
Качка (пір`я), антитіла IgЕ КАЧП 115
 6.8 Пакет Пилок дерев  ПИЛД 675
 Береза бородавчаста ( Betula verrucosa), антитіла IgЕ БЕРЗ 135
Бук лісовий (Fagus sylvatica), антитіла IgЕ БУКЛ 135
Верба (Salix caprea), антитіла IgЕ ВЕРБ 135
Вільха європейська (Alnus glutinosa) , антитіла IgЕ ВІЛХ 135
Вяз (Ulmus americana), антитіла IgЕ ВЯЗ 135
Дуб (Quercus robur ), антитіла IgЕ ДУБ 135
Клен (Acer negundo), антитіла IgЕ КЛЕН 135
Ліщина ( Corylus avellana), антитіла IgЕЛіщина ( Corylus avellana), антитіла IgЕ ЛІЩ 135
Платан кленолистий (Platanus acerifolia), антитіла IgЕ ПЛАТ 135
Тополя тригранна ( Populus deltoides), антитіла IgЕ ТОПО 135
Ясен Європейський (European Ash), антитіла IgЕ ЯСЕН 135
6.9 Пакет Лугові трави ПЛУГ 550
Грястиця збірна (Dactylis glomerata), антитіла IgЕ ЛГЗБ 115
Жито посівне (Secale cereale), антитіла IgЕ ЛЖП 115
Костриця звичайна (Festuca elatior), антитіла IgЕ ЛКЗВ 115
Пажитниця багаторічна (Lolium perenne), антитіла IgЕ ЛПАЖ 115
Свинорий пальчастий (Cynodon dactylon), антитіла IgЕ ЛСП 115
Тимофіївка лугова ( Phleum pratense), антитіла IgЕ ЛТИМ 115
Тонконіг лучний (Poa pratensis), антитіла IgЕ ЛТЛ 115
6.9 .1. Пакет Пилок бур’янів ППБУР 550
 Амброзія звичайна ( Ambrosia elatior), антитіла IgЕ  БАМБ 115
 Золотушник звичайний (Solidago virgaurea), антитіла IgЕ БЗЗ 115
 Королиця звичайна (Chrysanthemum Leucanthemum), антитіла IgЕ БКОР 115
 Кульбаба лікарська (Taraxacum vulgare), антитіла IgЕ БКУЛ 115
 Лобода (Chenopodium album), антитіла IgЕ БЛО 115
 Подорожник (Plantago lanceolata),антитіла IgЕ БПОД 115
 Полин звичайний ( Artemisia vulgaris), антитіла IgЕ  БПОЛ 115
 Поташник (Salsola kali), антитіла IgЕ БПТШ 115
7. ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ    
Генетичні поліморфізми, асоційовані з ризиком розвитку тромбофілії ГПРТ 1100
Геноскрін  HLA В*5701 ГСВ5701 585 
Генетичні поліморфізми, асоційовані з порушеннями фолатного циклу ГПФЦ 425
ДНК діагностика мікроделецій Y-хромосоми (AZF-фактор) ДМД 590
Муковісцидоз. Виявлення мутацій в гені CFTR МУКВМ 560
Генетика метаболізму лактози ГМЛ 520
Інтерлейкін-28B (ІЛ-28, IL-28B), дослідження методом ПЛР ІЛ28В  486
Визначення каріотипу пацієнта ВКП  1395
ПАТОЛОГОГІСТОЛОГІЯ    
ПАТОЛОГОГІСТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ /1  біоптат ГІСТ1  270
ПАТОЛОГОГІСТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ /2 біоптата ГІСТ2 450
ПАТОЛОГОГІСТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ /3 біоптата ГІСТ3 645
8. КОМПЛЕКСИ ДОСЛІДЖЕНЬ    
№ 1 (ТТГ, Т3, Т4) Щ1 375
№ 2 (ТТГ, Anti-TPO, Anti-TG) Щ2 405
№ 2.1 (Тиреотропний гормон, тиреоглобулін, антитіла до тиреоглобуліну) К3 405
№ 3 (ТТГ, Т4, Anti-TPO) Щ3 405
№ 3.1 (Тиреотропний гормон (ТТГ), Антитіла до тиреоглобуліну (анти-ТГ), Т4 вільний) Щ5.1 360
№ 4 (ТТГ, Т3, Т4, Anti-TPO, Anti-TG) Щ4 650
№ 4.1 (Тиреотропний гормон (ТТГ), Антитіла до тиреоглобуліну (анти-ТГ), Т4 вільний, Т3 вільний) Щ6 435
№ 4.2 (Тиреотропний гормон (ТТГ), Антитіла до тиреоїдної пероксидази (анти-ТПО), Т4 вільний, Т3 вільний) Щ7 525
№ 5 (Паратгормон, Са++, Фосфор) П1 525
№ 5.1 (С-пептид, HbA1c, фруктозамін, глюкоза крові, інсулін) К4 655
№ 6 (ПРЛ, ЛГ, ФСГ, прогестерон, естрадіол, тестостерон вільний, SHBG) РЖ1 995
№ 7 (ПРЛ, ЛГ, ФСГ, прогестерон, естрадіол) РЖ2 690
№ 7.1 (ПРЛ, ЛГ, ФСГ, Прогестерон, Естрадіол Тестостерон вільний, Тестостерон загальний) ПБ1 995
№ 7.2 (ПРЛ, ЛГ, ФСГ, Естрадіол, Анти-Мюллерів гормон) ПБ2 920
№ 8 (Тестостерон вільний, тестостерон загальний, DHEA-S, SHBG, 17-OH-прогестерон, кортизол, IBT ) РЖ6 880
№ 9 (PAPP-А, ХГЛ-β) Р1 335
№ 10 (Естріол вільний, АФП, ХГЛ-β) Р2 415
№ 11  (IgG Хламідія трахоматіс, HSV-1/2, CMV, Rubella,  Toxoplasma) Т1 585
№ 12 (IgM Хламідія трахоматіс, HSV-1/2, CMV, Rubella, Toxoplasma) Т2 585
№ 13 (IgM  Хламідія трахоматіс, HSV-1/2, CMV, Rubella, Toxoplasma, IgG Хламідія трахоматіс, HSV-1/2, CMV, Rubella, Toxoplasma) Т3П 1160
№ 14 (HBsAg, anti-HBs, anti-HBe, сумарні антитіла( IgМ + IgG) до HBcore Ag (якісний)) Г2 720
№ 15 (IgM до HAV, HBsAg, IgM до HBcAg, IgG до HCV core, NS3, NS4, NS5) Г4 650
№ 16 (Комплексне обстеження: Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, ПЛР якісне дослідження та  бактеріологічний посів урогенітального матеріалу) УГ1 1030
№ 16.1 (ПЛР Real-time  якісне визначення: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) УГ3 530
№16.2 (ПЛР Real-time якісне визначення: Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum + раrvum, Сhlamidia trachomatis, Candida albicans,  Candida glabrata, Candida krusei) П162 1100
№ 17 (ПЛР Real-time якісне визначення : Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis) УГ2 620
№ 17.1 (ПЛР Real-time якісне визначення: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis; бактеріологічний посів урогенітального матеріалу) УГ4 705
№ 17.2 (ПЛР Real-time якісне дослідження: Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis; бактеріологічний посів урогенітального матеріалу) УГ5 705
№ 17.3 (ПЛР Real-time якісне визначення: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum) ПБ3 385
№ 17.4 (ПЛР якісне визначення: Ureaplasma (urealyticum+parvum), Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium)  УГ6 385
№ 17.5 (ПЛР якісне визначення:   Chlamydia trachomatis, HSV1/2, CMV) ПС1 385
№ 18 (IgG аскариди, ехінокок, опісторхіси токсокари, трихінели) ГІ1 910
№ 19  (IgG аскариди, ехінокок, опісторхіси, токсокари,  трихінели, лямблії Ig (A, M, G)) ГІ2 1000
№ 20 (ТТГ, HbA1c, АЛТ, АСТ, креатинін, сечова кислота, ліпідограма) К1 675
№ 21 Загальний aналіз крові з лейкоцитарною формулою, глюкоза крові, визначення груп крові за системою АВ0 та Rh, коагулограма, реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном, HBs-антиген (кількісний), загальний аналіз сечі, бактеріологічний посів  сечі + чутливість до антибактеріальних засобів К2 1010
№21.1 ЗАК з лейкоцитарною формулою, глюкоза крові, визначення груп крові за системою АВО та Rh, коагулограма, реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном, HBs-антиген (кількісний),  сумарні антитіла Iq (G+M) до гепатиту C, загальний аналіз сечі, бак посів сечі + чутливість до антибактеріальних засобів К2.1  960
№ 22 Операційний пакет (Загальний aналіз крові з лейкоцитарною формулою, глюкоза крові, визначення груп крові за системою АВ0 та Rh, коагулограма, реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном, HBs-антиген (кількісний) К3.1 760
№ 23 (ПЛР Real-time якісне визначення: HBV, HCV) ГВС1 540
№ 28 (ПАП тест-мазок + генотипування ВПЛ 4 типи кількісний) ВПЛПАП  450
№33 (Антитіла IgG до аскариди, токсокари, лямблії Ig (A, M, G)) ГІЗ 665
№34 (Антитіла  до вірусу простого герпесу 1/2 типів, цитомегаловірусу, токсоплазми гондії, капсидного та нуклеарного антигену  вірусу Епштейна-Барр) ІГ4 745
№29 (ТТГ, Са++) Щ5 175
№28.1 (ПАП тест-мазок + генотипування ВПЛ 4 типи кількісний + вірус простого герпесу 1/2типу, ПЛР якісне визначення) ВПВ12 495

Алергія «Пакет Дитячий» (Кліщ домашнього пилу (Dermatophagoides pteronyssinus), Кліщ домашнього пилу (Dermatophagoides farinae), Алергени домашнього пилу, Грибкова пліснява (Penicillium notatum), Грибкова пліснява (Aspergillus fumigatus), Грибкова пліснява  (Alternaria alternata (tenius), Яєчний білок, Яєчний жовток, Коров’яче молоко, Пшеничне борошно, Вівсяне борошно, Рис, Яловичина, Куряче м’ясо, М’ясо кроля, Ківі, Полуниця, Лимон, Апельсин, Томат - антитіла IgЕ) (АЛПД), термін виконання 3 доби

  650

Алергія «Пакет Побутові Алергени» (Кліщ домашнього пилу (Dermatophagoides pteronyssinus), Кліщ домашнього пилу (Dermatophagoides farinae), Алергени домашнього пилу, Грибкова пліснява ( Penicillium notatum), Грибкова пліснява ( Aspergillus fumigatus), Грибкова пліснява  (Alternaria alternata (tenius) -антитіла IgЕ) (АЛППА), термін виконання 3 доби

  450

Алергія «Пакет Харчовий» (Яєчний білок, Яєчний жовток, Коров’яче молоко, Лимон, Апельсин,  Свинина,  Яловичина, Куряче м’ясо,  М’ясо кроля - антитіла IgЕ) (АЛПХ), термін виконання 3 доби

  520

Алергія «Пакет Харчовий розширений» (Яєчний білок, Яєчний жовток, Коров’яче молоко, Лимон, Апельсин, Ківі, Свинина,  Яловичина, Куряче м’ясо,  М’ясо кроля, Пшеничне борошно, Вівсяне борошно, Горох, Рис, Соєві боби, Біла квасоля, Лосось, Оселедець, Скумбрія - антитіла IgЕ) (АЛПХР), термін виконання 3 доби

  650

Корновірус (COVID19) 1ФА сумарні нейтралізуючі антитіла

  800

Кортизол (в слині)

  345

Антитіла IgE до анестетиків

  700
 
Назад

Ми знаходимось за адресою: м.Бровари, вул.Короленка,54